Giang Tô Anmao Medical Technology Co, Ltd nằm ở tòa B đồng Jingyingge, Quận Quanshan, Từ Châu City, tỉnh Giang Tô, công ty cam kết việc bán đầu tiên dòng thương hiệu productsis quốc tế chủ yếu là tham gia vào Philips Màu Doppler siêu âm, Olympus Nội soi và ống Storz cứng Mirror.

đọc thêm
xem tất cả