ជាំងស៊ូ Anmao វេជ្ជសាស្រ្តបច្ចេក Co. , Ltd ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅអគារខដុងនៃ Jingyingge ស្រុក Quanshan ទីក្រុងស៊ូចូវសឹង, ខេត្ត Jiangsu, ក្រុមហ៊ុននេះបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការលក់ productsis ម៉ាកដំបូងអន្ដរជាតិចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុង Philips ល័រដាប់ប្លឺអ៊ុលត្រាសោ, ក្រុមហ៊ុន Olympus ត្រួតពិនិត្យដោយវេជ្ជ និងបំពង់ Storz រឹងកញ្ចក់។

អាន​បន្ថែម
មើលទាំងអស់